Luật sư

Ông. Nguyễn Tiến Hưng

Ông. Tiến Hưng là luật sư trưởng nhóm Thương mại quốc tế & Hải quan

Lĩnh vực chuyên môn

  • Chống bán phá giá
  • Chống trợ cấp
  • Biện pháp tự vệ
  • Chống gian lận
  • Xử lý dữ liệu
  • Kiểm toán

Kinh nghiệm

Ông Hưng là hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại quốc tế và đã tham gia nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp/tự vệ/trốn thuế/chống lẩn tránh được khởi xướng bởi Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Ủy ban chống bán phá giá Úc và Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ. Ngoài ra, ông cũng có kiến thức về xử lý dữ liệu và kiểm toán.

Ông đã tham gia vào các cuộc điều tra phòng vệ thương mại do Mỹ, Úc, Ấn Độ, Philippines, Liên minh châu Âu khởi xướng đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc có xuất xứ từ Việt Nam, đồng thời tham gia vào 11 trên tổng số 22 vụ việc phòng vệ thương mại do Bộ Công Thương tiến hành.

Xuất bản

  • Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Sổ tay Luật sư, 2019
  • Tổ chức Thương mại thế giới và một số vấn đề thực tiễn trong điều tra chống bán phá giá, Tạp chi Luật học, 2021

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế

Your trusted lawyers

and beyond