Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýEnglishLegal UpdateNewsTin Tức

Tranh chấp liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và lưu ý cho Nhà đầu tư

By 23 December, 2021No Comments

Luật sư Đinh Ánh Tuyết, Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN trình bày nội dung về Tranh chấp liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và lưu ý cho Nhà đầu tư tại Hội thảo “HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ” do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam và Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức.