Thành viên chủ chốt

Đinh Ánh Tuyết

Luật sư Sáng lập | Luật sư Điều hành

Nguyễn Thị Phương Thảo

Luật sư thành viên

Hoàng Ngọc Minh

Phân tích thương mại

Bùi Thu Phương

Chuyên viên pháp lý

Viet Nam International Law Firm