Thành viên chủ chốt

Đinh Ánh Tuyết

Luật sư Sáng lập | Luật sư Điều hành

Nguyễn Thị Phương Thảo

Luật sư thành viên

Nguyễn Thị Hằng

Luật sư Cấp cao

Nguyễn Tiến Hưng

Luật sư Cấp cao

Hoàng Ngọc Minh

Phân tích thương mại

Trần Hải Hà

Trần Hải Hà

Trợ lý Luật sư

Lê Ngọc Phương

Lê Ngọc Phương

Phân tích thương mại

Đào Thị Sim

Đào Thị Sim

Kế toán trưởng

Minh Trí

Legal Specialist

Hoàng Thị Huyền

Junior Associate

Lê Thị Thùy Luyên

Lê Thị Thùy Luyên

Hành chính-Nhân sự

Your trusted lawyers

and beyond