Đội ngũ

Đinh Ánh Tuyết

Luật sư Sáng lập | Luật sư Điều hành

Nguyễn Thị Phương Thảo

Luật sư cộng sư

Nguyễn Thị Hằng

Luật sư Cấp cao

Nguyễn Tiến Hưng

Senior Associate

Lê Thanh Duy

Lê Thanh Duy

Junior Associate

Minh Trí

Minh Trí

Trợ lý Luật sư

Vũ Kiều Chinh

Trợ lý Luật sư

Hoàng Tâm Đan

Hoàng Tâm Đan

Junior Associate

Trần Hải Hà

Trần Hải Hà

Trợ lý Luật sư

Hoàng Ngọc Minh

Phân tích số liệu

Bùi Thu Phương

Junior Associate

Trần Việt Trinh

Trợ lý Luật sư

Đào Thị Sim

Đào Thị Sim

Kế toán

Lê Ngọc Phương

Lê Ngọc Phương

Junior Associate

Bùi Thuỳ Dương

Junior Associate

Hoàng Thị Huyền

Junior Associate

Nguyễn Thuần Khanh

Hành chính-Nhân sự

Your trusted lawyers

and beyond