Gia nhập IDVN

Nếu bạn quan tâm đến cơ phát triển nghề nghiệp tại IDVN, vui lòng gửi Thư ứng tuyển và CV theo địa chỉ email idvn@idvn.com.vn

Chuyên viên pháp lý đất đai
Văn phòng Hà Nội
Luật sư nhóm Tư vấn Doanh nghiệp và Mua bán Sáp nhập (còn tuyển)
Văn phòng Hà Nội

Your trusted lawyers

and beyond