CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN DỤNG

IDVN Lawyers tuyển dụng Trợ lý Luật sư và Luật sư để phát triển đội ngũ của và mở rộng hoạt động của chúng tôi trong các lĩnh vực Thương mại Quốc tế, Tư vấn Doanh nghiệp, Đầu tư, M&A, và Giải quyết tranh chấp (Tranh tụng Trọng tài và Tòa án). Chúng tôi chào đón tất cả các ứng viên tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Hãy gia nhập cùng chúng tôi!

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thư ứng tuyển và CV tới địa chỉ Email: idvn@idvn.com.vn

Luật sư Tranh tụng Trọng tài, Tranh tụng tại Tòa án
Hà Nội
Luật sư Thương mại Quốc tế và Hải quan
Hà Nội
Luật sư Tư vấn Doanh Nghiệp và M&A
Hà Nội

Your trusted lawyers

and beyond