Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Bộ Công thương Việt Nam khởi xướng điều tra Chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp Điện Gió xuất xứ từ Trung Quốc

By 29 Tháng Chín, 2023Không có bình luận

Ngày 25/9/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tháp điện gió từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Mã số vụ việc: AD18).

Vui lòng xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây.