Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành một số thông báo về các vụ việc điều tra Phòng vệ Thương mại

By 27 Tháng Chín, 2022Không có bình luận

Gần đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành một số thông báo về các vụ việc điều tra Phòng vệ Thương mại, cụ thể như sau:

1. Từ chối Bản Bình luận của Cục Phòng vệ Thương mại và một số nhà xuất khẩu Việt Nam trong vụ điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm Ván gỗ ép cứng nhập khẩu từ Việt Nam;

2. Khởi xướng điều tra phạm vi sản phẩm đối với một số phụ kiện Đường ống hàn bằng thép các-bon từ Việt Nam; và

3. Gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng về rà soát phạm vi sản phẩm và điều tra lẩn tránh đối với một số sản phẩm Tủ gỗ cố định nhập khẩu từ Việt Nam.