Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo khởi xướng các cuộc Rà soát hành chính về Chống bán phá giá và Chống trợ cấp đối với một số hàng hóa từ Việt Nam

By 11 Tháng Chín, 2023Không có bình luận

Ngày 11/9/2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng các cuộc rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số hàng hóa từ Việt Nam. Thời hạn ra kết luận cuối cùng của các cuộc rà soát này không muộn hơn ngày 31/7/2024.