Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Cập nhật Một số điểm mới Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 và Thông tư số 24/2022/TT-NHNN

By 18 Tháng Hai, 2023Không có bình luận

Một số điểm mới trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội ban hành ngày năm 16/6/2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 (trừ những quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024) có phạm vi khá rộng, với hơn 100 Điều được sửa đổi, bổ sung.

Một số điểm mới trong Thông tư số 24/2022/TT-NHNN NGÀY 30/12/2022 do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/12/2022 sửa đổi bổ sung một quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/12/2022 sửa đổi bổ sung một quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối (“Thông tư 24/2022/TT-NHNN”) chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. Thông tư 24/2022/TT-NHNN đã sửa đổi bổ sung một số quy định của ba (03) Thông tư do Ngân hàng nhà nước ban hành trước đó, bao gồm:

1. Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

2. Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

3. Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.