Skip to main content
Tin Tức

CHÚNG TÔI TUYỂN DỤNG!

By 27 Tháng Mười Một, 2023Không có bình luận

IDVN Lawyers đang tuyển dụng Luật sư và Trợ lý Luật sư để phát triển đội ngũ và mở rộng hoạt động của chúng tôi trong các lĩnh vực Tư vấn Doanh nghiệp, M&A và Tranh tụng Trọng tài. 

Chi tiết các vị trí:

  1. Luật sư Tư vấn Doanh nghiệp và M&A: https://idvn.com.vn/vi/trang-chu/ve-chung-toi/gia-nhap-idvn/luat-su-tu-van-doanh-nghiep-ma/
  2. Trợ lý Luật sư Tư vấn Doanh nghiệp, M&A và Tố tụng Trọng tài: https://idvn.com.vn/vi/trang-chu/ve-chung-toi/gia-nhap-idvn/tro-ly-luat-su-corporate-ma-trong-tai/