Skip to main content
Tin Tức

CÔNG TY LUẬT CHUYÊN BIỆT TỐT NHẤT NĂM 2024

By 29 Tháng Năm, 2024Không có bình luận

IDVN vinh dự nhận giải thưởng Công ty Luật Chuyên biệt Tốt nhất năm 2024 (Best Boutique Law Firm 2024) bởi the Asia Business Law Journal.

Vui lòng xem chi tiết danh sách giải thưởng tại: https://law.asia/vietnam-law-firm-awards-2024/#awards