Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Công văn số 206/TANDTC-PC 2022 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

By 10 Tháng Một, 2023Không có bình luận

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử. Chúng tôi cập nhật nội dung dưới đây gồm những vướng mắc và giải đáp liên quan đến các vụ án Kinh doanh thương mại.

Đính kèm tài liệu là toàn văn Công văn số 206/TANDTC-PC ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân Tối cao.