Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Điểm mới của Thông tư số 03/2023 Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

By 23 Tháng Sáu, 2023Không có bình luận

Điểm mới của Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực vào ngày 15/06/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.