Skip to main content

Hội nghị xúc tiến đầu tư “Xúc tiến Đầu tư trong bối cảnh Covid-19: Những thay đổi và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho Nhà đầu tư nước ngoài” do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công trong sáng ngày 10/09/2021 với hơn 4000 lượt theo dõi trên các nền tảng truyền thông.

?Luật sư Đinh Ánh Tuyết, Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN, Trọng tài viên VIAC đã trình bày tại phiên thứ 2 của Hội nghị với chia sẻ thực tiễn về những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp có thể đối mặt và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư.

? IDVN Lawyers xin chân thành cảm ơn sự tham gia và tương tác của quý vị. Nếu cần thêm thông tin liên quan hoặc nhận tài liệu đối với phần trình bày của Luật sư Đinh Ánh Tuyết, vui lòng liên hệ:

Facebook: https://lnkd.in/gxUyg9me

Linkedin: https://lnkd.in/gTYq4kwH

Email: idvn@idvn.com.vn