Skip to main content

Ngày 21/10/2021, Luật sư Đinh Ánh Tuyết, Trưởng văn phòng Luật sư IDVN đã tham gia trình bày về chủ đề “Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.”

Bài trình bày nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Luật sư trong tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng, bồi thường trong và ngoài hợp đồng” chủ trì bởi Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) và Liên đoàn Luật sư Liên bang Đức.