Skip to main content

Sáng nay, ngày 22/09/2021, Bà Đinh Ánh Tuyết với tư cách là chuyên gia UNDP, đã trình bày kết quả Báo cáo nghiên cứu của chuyên gia UNDP về nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế và giải pháp giảm thiểu tranh chấp đầu tư quốc tế tại hội thảo chủ trì bởi Bộ Tư pháp cùng phối hợp với UNDP Việt Nam.