Skip to main content

Lớp đào tạo trực tuyến Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp có sự tham gia giảng dạy của Luật sư Đinh Ánh Tuyết – Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam VIAC.

Giới thiệu:
Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Đầu tư 2014 nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Theo đó, với mục tiêu cung cấp thông tin, giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp về một số điểm mới của Luật đầu tư 2020 và các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Nghệ An tổ chức lớp đào tạo trực tuyến với chủ đề “Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp”.

Thông tin chi tiết như sau:
Thời gian: 08:30 – 11:30, ngày 20/08/2021 (Thứ Sáu)
Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom
Học phí: Chương trình không thu phí tham dự

Nội dung lớp học:
* Khái quát những quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư 2021 và một số điểm đáng lưu ý của Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020;
* Cập nhật trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
* Một số lưu ý trong giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Xem lại video buổi đào tạo tại: https://www.facebook.com/idvnlawyers2003/videos/274678371130838

Lớp đào tạo trực tuyến: Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp

#idvnlawyers#viac#Vcci#nghidinh31#luatdautu