Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

By 17 Tháng Ba, 2023Không có bình luận

Luật PCRT 2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 với nhiều quy định mới, nổi bật là 07 nội dung sửa đổi, bổ sung Luật PCRT 2012 về: 

(1) Bổ sung và làm rõ Đối tượng có trách nhiệm báo cáo về phòng chống rửa tiền;

(2) Bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền;

(3) Luật hóa quy định về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền;

(4) Bổ sung quy định mới về trách nhiệm của Đối tượng báo cáo liên quan tới (i) đánh giá rủi ro về rửa tiền, (ii) phân loại khách hàng theo ba (03) mức độ rủi ro về rửa tiền và (iii) đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới;

(5) Mở rộng phương thức khai thác và xác minh thông tin nhận biết khách hàng;

(6) Bổ sung quy định về giám sát một số giao dịch đặc biệt; và 

(7) Quy định rõ một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ, trung gian thanh toán. 

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm dưới đây.