Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

By 11 Tháng Tư, 2023Không có bình luận

Những quy định mới của Nghị quyết này bao gồm:

1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

3. Xác định tuổi người gây thiệt hại;

4. Thời hiệu khởi kiện;

5. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

6. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm;

7. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm; và

8. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.