Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

By 25 Tháng Năm, 2023Không có bình luận

Nghị quyết 73/NQ-CP do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 06/05/2023 quy định về việc ủy quyền quyết định giá đất của Ủy ban nhân dân (“UBND”) các cấp, theo đó, UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho UBND cấp huyện (i) quyết định giá đất và (ii) thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Để xem chi tiết Nghị quyết 73/NQ-CP, vui long truy cập vào đường link sau: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/5/73-cp.signed.pdf