Skip to main content
Tiếng ViệtTin Tức

Ngôi sao Tranh tụng trong lĩnh vực Trọng tài quốc tế tại Việt Nam

By 13 Tháng Năm, 2022Không có bình luận

Chúc mừng Luật sư Đinh Ánh Tuyết – Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN tiếp tục được công nhận là Ngôi sao Tranh tụng trong lĩnh vực Trọng tài quốc tế tại Việt Nam bởi tổ chức Benchmark Litigation – Asia Pacific 2022.

Vui lòng xem chi tiết tại: https://lnkd.in/gueXmUnB