Luật sư

Bà. Nguyễn Ánh Hường

Bà. Hường là luật sư trưởng nhóm Giải quyết tranh chấp 

Lĩnh vực chuyên môn

  • Trọng tài thương mại
  • Trọng tài đầu tư
  • ISDS
  • ICSID

Kinh nghiệm

Từ năm 2017, Bà Hường đã là chuyên viên pháp chế tại một tập đoàn đa quốc gia, qua đó, Bà đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh (bao gồm thuế, hải quan, giấy phép và dự án).

Từ khi gia nhập IDVN, Bà Hường cung cấp tư vấn trong các lĩnh vực luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, thuế, đầu tư, M&A và giải quyết tranh chấp. Tại IDVN, Bà Hường tư vấn cho các nhà đầu tư Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như giáo dục, xây dựng, bất động sản, và sản xuất. Bà Hường cũng là một thành viên của nhóm luật sư đại diện Chính phủ Việt Nam trong các vụ kiện trọng tài tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước, cụ thể:

  • Tranh chấp liên quan đến dự án dầu mỏ được khởi xướng bởi nhà đầu tư Anh Quốc, theo Hiệp định đầu tư giữa Việt Nam – Anh Quốc
  • Tranh chấp liên quan đến dự án bất động sản được khởi xướng bởi nhà đầu tư Hàn Quốc, theo Hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.
  • Tranh chấp liên quan đến dự án năng lượng được khởi xướng bởi các nhà đầu tư Hoa Kỳ theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế
  • Thạc sỹ Luật quốc tế

Viet Nam International Law Firm