Luật sư

Bà. Nguyễn Thị Hằng

Bà. Hằng là luật sư trưởng nhóm Tư vấn Doanh nghiệp, M&A và Đầu tư

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • M&A
  • Đầu tư
  • Trọng tài thương mại

Kinh nghiệm

Bà Hằng là Luật sư cao cấp với hơn 08 năm kinh nghiệm hành nghề của Văn phòng Luật sư IDVN. Trước khi gia nhập IDVN, Bà Hằng có kinh nghiệm làm việc với tư cách là Luật sư cố vấn tại ngân hàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công ty luật.

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn đầu tư, Hằng đã tư vấn cho nhiều nhà đầu tư đến từ Úc, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Ý, Trung Quốc, Hà Lan và từ nhiều quốc gia khác để đầu tư vào Việt Nam bao gồm việc mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp hoặc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới. Bà Hằng cũng hỗ trợ khách hàng soạn thảo, rà soát và đàm phán nhiều hợp đồng khác nhau bao gồm các hợp đồng thương mại quốc tế áp dụng CISG, Incoterms.

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Bà Hằng đã tư vấn cho các doanh nghiệp về nhiều vấn đề liên quan đến quy định nội bộ doanh nghiệp, hợp đồng ký giữa đối tác và nhà nước, giải quyết tranh chấp với các bên, các vấn đề về lao động, và các trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Liên quan đến lĩnh vực trọng tài thương mại, Bà Hằng đã tham gia nhiều vụ trọng tài và chủ yếu liên quan đến giải quyết các tranh chấp về xây dựng, thương mại và đầu tư tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Bà Hằng cũng là một thành viên của nhóm Luật sư đại diện Chính phủ Việt Nam trong các vụ tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ liên quan đến xây dựng, bất động sản, đầu tư, thương mại được giải quyết theo tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam. Bà Hằng cũng là thành viên của nhóm tư vấn và đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong các vụ kiện trọng tài thương mại theo quy tắc UNCITRAL và ICSID Cơ chế Phụ trợ.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Học vấn

  • Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế, Đại học East Anglia, Norwich (Anh)

Your trusted lawyers

and beyond