Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Quy hoạch điện VIII

By 24 Tháng Năm, 2023Không có bình luận

Chính thức: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VIII, định hướng phát triển các nhà máy điện và lưới điện giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung nổi bật của Quy hoạch điện VIII.

Vui lòng truy cập vào đường link sau để đọc toàn văn Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-11923051616315244.htm