Skip to main content
Tin Tức

Thông Báo Từ Ấn Độ Về Một Số Vụ Việc Chống Bán Phá Giá Và Chống Trợ Cấp Đối Với Sản Phẩm Từ Việt Nam

By 23 Tháng Hai, 2021Tháng Năm 27th, 2021Không có bình luận

Ngày 11/02/2021, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo khởi xướng điều tra rà soát phạm vi sản phẩm trong vụ việc chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép hàn không gỉ có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc[1]. DGTR cho biết, cuộc điều tra này chỉ nhằm mục đích xem xét loại trừ một số sản phẩm có các tiêu chuẩn đặc biệt mà ngành sản xuất nội địa Ấn Độ không sản xuất được và không xem xét lại biên độ trợ cấp và thiệt hại trong vụ việc gốc trước đây.

Từ ngày 12/02/2021 đến ngày 17/02/2021, DGTR đã thông báo tổ chức Phiên điều trần theo hình thức trực tuyến cho 04 vụ việc chống bán phá giá (CBPG)  và chống trợ cấp (CTC) đối với môt số sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vụ việc điều tra CBPG đối với sợi Polyeste có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Nepal. Thời gian: 15h00 ngày 25/02/ 2021 (giờ Ấn Độ);
  2. Vụ việc điều tra CTC đối với sản phẩm ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Thời gian: 12:00 PM ngày 01/03/2021 (giờ Ấn Độ);
  3. Vụ việc điều tra CBPG đối với gỗ MDF có độ dày dưới 6mm từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Thời gian: 15h00 ngày 24/02/2021 (giờ Ấn Độ);
  4. Vụ việc điều tra CBPG đối với gỗ MDF có dộ dày 6mm trở lên do công ty Kim Tín sản xuất. Thời gian: 11h00 ngày 26/02/2021 (giờ Ấn Độ).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các Phiên điều trần, hãy truy cập vào đường link sau:

  1. http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=061fcf6d-54dd-4a7b-9293-33e0c3c218ad&id=2cee95d3-d2af-4207-b358-c83c4d20cfa6
  2. http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=061fcf6d-54dd-4a7b-9293-33e0c3c218ad&id=200e93a5-be66-4e01-b5bb-7b4ff2c92e9d
  3. http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=061fcf6d-54dd-4a7b-9293-33e0c3c218ad&id=57d937d3-bb89-4288-b7ee-90555fd768c2
  4. http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=061fcf6d-54dd-4a7b-9293-33e0c3c218ad&id=57d937d3-bb89-4288-b7ee-90555fd768c2 

[1] Khởi xướng điều tra rà soát phạm vi sản phẩm trong vụ việc chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép hàn không gỉ có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc: http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=061fcf6d-54dd-4a7b-9293-33e0c3c218ad&id=31da1310-4c92-42e9-8630-736eb212876a

We look at the…. where to buy cialis in malaysia Many people believe that apple cider vinegar is has health benefits, but can it help treat erectile dysfunction ED.

Leave a Reply