Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng

By 22 Tháng Tám, 2023Không có bình luận

Thông tư 02/2023/TT-BXD gồm 9 Điều và 4 Phụ lục công bố kèm theo, trong đó có 03 mẫu hợp đồng xây dựng tại Phụ lục II, III và IV.  Nội dung Thông tư cung cấp hướng dẫn về thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán, điều chỉnh khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, đơn giá và giá hợp đồng. Ba mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư gồm có mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng và hợp đồng EPC.

#xaydung #hopdong