Skip to main content
Tin Tức

Sản Phẩm Đường Mía Được Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Chống Bán Phá Giá Và Chống Trợ Cấp Tạm Thời

By 17 Tháng Hai, 2021Tháng Năm 28th, 2021Không có bình luận

Bộ Công Thương (MOIT) đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan

Ngày 09/02 vừa qua, Bộ Công Thương (MOIT) đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (Mã vụ việc: AD13-AS01). Cụ thể:

  • Kết luận cho rằng ngành sản xuất sản phẩm tương tự trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian qua (các nhà máy đóng cửa, 3.300 người lao động mất việc làm, 93.225 hộ nông dân bị ảnh hưởng) do đường nhập khẩu từ Thái Lan được trợ cấp và bán phá giá tăng mạnh trong 2020 (1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019).
  • Đường mía (gồm đường tinh luyện và đường thô) nhập khẩu từ Thái Lan được trợ cấp, bán phá giá ở mức 48,88%.
  • Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tác động kinh tế, xã hội và để đảm bảo hài hòa lợi ích của người nông dân, ngành sản xuất, chế biến đường trong nước, MOIT quyết định tạm thời thu thuế CBPG, CTC ở mức 33,88%.

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và link sau:

http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=80f6c7ee-e5c6-43db-bba5-3983cb1f3854

Leave a Reply