Skip to main content
Tiếng ViệtTin Tức

[TUYỂN DỤNG]

By 9 Tháng Ba, 2022Tháng Năm 10th, 2022Không có bình luận

Chúng tôi có nhu cầu tuyển các ứng viên Trợ lý Luật sư và Chuyên viên pháp lý / Luật sư để phát triển đội ngũ và mở rộng hoạt động.

Xin vui lòng ghé qua Website của chúng tôi để xem chi tiết JD cho các vị trí công việc:
* Trợ lý Luật sư: https://bitly.com.vn/t5suih 
* Chuyên viên pháp lý / Luật sư: https://bitly.com.vn/i1p50d

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi CV và Thư ứng tuyển địa chỉ: idvn@idvn.com.vn
#tuyendung #trolyluatsu #chuyenvienphaply #luatsu #jobs #hanoi 

Your trusted lawyers

and beyond