Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 4 NĂM 2023

By 28 Tháng Hai, 2023Không có bình luận

Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2023/NĐ-CP, chính thức đưa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – một cơ quan thuộc Bộ Công Thương, đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn gồm: Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh; tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Cạnh Tranh 2018 và quy định của luật khác có liên quan.