Skip to main content
Tin Tức

[VAS 2023 Crossover] Chuỗi tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật TTTM 2010 và Quy tắc tố tụng Trọng tài VIAC

By 13 Tháng Mười, 2023Không có bình luận

CHỦ ĐỀ 02: THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI & THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Tiếp tục trong chuỗi sự kiện “Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC”, buổi Talkshow thứ hai với chủ đề “Thành phần Hội đồng trọng tài và Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài” tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh quan trọng trong quá trình thành lập hội đồng trọng tài và xem xét thẩm quyền trọng tài theo quy định tại Luật Trọng tài Thương mại 2010 dưới góc nhìn so sánh với Luật Mẫu và Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL).

Chúng tôi vinh dự có sự tham gia của Luật sư Đinh Ánh Tuyết – Luật sư Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN chia sẻ tại buổi Talkshow sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào các cuộc thảo luận về các tiêu chuẩn của trọng tài viên, cơ chế bầu trọng tài viên, cũng như bàn luận về vấn đề xem xét thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.

???? Thời gian: 15h00 – 16h30, 13/10/2023 (Thứ Sáu)

???? Trực tuyến trên Zoom Webinar

???? Trực tiếp tại văn phòng Hà Nội và Tp. HCM Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF)

Thông tin chi tiết về chuỗi tọa đàm, vui lòng truy cập: https://www.viac.vn/…/chuoi-toa-dam-ve-nhung-van-de-can

Đăng ký tham dự chủ đề 02 tại: https://us02web.zoom.us/…/WN_-G0mk94jToSo2Vg5zUBMaQ