Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

ÁN LỆ SỐ 69 về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp Thỏa thuận Bảo mật Thông tin và Không Cạnh tranh

By 18 Tháng Mười, 2023Không có bình luận

Ngày 01/10/2023, Toà án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 công bố thêm 07 Án lệ đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua và được các toà án áp dụng trong xét xử kể từ ngày 01/11/2023. 07 Án lệ mới được ban hành theo Quyết định 364/QĐ-CA bao gồm:

  • Án lệ 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội “Bắt cóc chiếm đoạt tài sản”
  • Án lệ 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán người”
  • Án lệ 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người”
  • Án lệ 67/2023/AL về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung
  • Án lệ 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Án lệ 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
  • Án lệ 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Chúng tôi cập nhật nội dung Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh.