Junior Associate

Bà. Bùi Thị Thùy Dương

Dương là thành viên nhóm Giải quyết tranh chấp

Lĩnh vực chuyên môn

  • Trọng tài thương mại

Kinh nghiệm

Bà Dương có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhà nước ISDS và trọng tài thương mại.

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế, Học việc Ngoại giao
  • Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế, Đại học Groningen, Hà Lan

Viet Nam International Law Firm