Chuyên gia phân tích

Ông. Hoàng Ngọc Minh

Ông. Minh là thành viên nhóm Thương mại quốc tế & Hải quan

Lĩnh vực chuyên môn

  • Chống bán phá giá
  • Chống trợ cấp
  • Chống gian lận
  • Xử lý dữ liệu
  • Kiểm toán

Kinh nghiệm

Ông Minh hoạt động trong lĩnh vực phân tích số liệu thương mại quốc tế, đồng thời là một kiểm toán viên độc lập. Ông có 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích thương mại, đã từng làm việc với nhiều khách hàng trong và ngoài nước; ngoài ra, ông cũng có hơn 04 năm kinh nghiệm tại một công ty kiểm toán tư vấn cho các công ty và nhiều tổ chức có quy mô lớn.

Học vấn

  • Cử nhân Kế toán, Học viên Ngân hàng

 

Thành viên

  • Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam

Viet Nam International Law Firm