Skip to main content
Thành tựu nổi bật

IDVN Giải Quyết Thành Công Yêu Cầu Nộp Hồ Sơ Thông Báo Tập Trung Kinh Tế 2021

By 4 Tháng Hai, 2021Tháng Mười 26th, 2021Không có bình luận

Cuối năm 2020, IDVN Lawyers tiếp nhận yêu cầu nộp hồ sơ Thông báo tập trung kinh tế của Công ty Samsung C&T Corporation và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC; TLC Holdings II Pte. Ltd và Hetat Holdings Pte. Ltd.

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị hồ sơ, cuối tháng 12 năm 2020 IDVN hoàn tất nộp hồ sơ lên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng và cho đến 8 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Samsung C&T Corporation và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC không thuộc trường hợp bị cấm theo Luật Cạnh Tranh và Nghị định số 35.

Tin vui đến với IDVN Lawyers và các doanh nghiệp TLC Holdings II Pte. Ltd và Hetat Holdings Pte. Ltd. khi ngày 11/01/2021 Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế của các doanh nghiệp trên hoàn toàn không thuộc trường hợp bị cấm và được phép thực hiện.

Thông báo của Cục Cạnh tranh & Bảo vệ Người tiêu dùng:

http://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=e0904ba0-4694-4595-9f66-dc2df621842a&id=902d6449-18ab-4ba0-a849-24fefa8b33a8

http://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=e0904ba0-4694-4595-9f66-dc2df621842a&id=41bf225c-4364-4116-818d-ce4a4fa91832

Your trusted lawyers

and beyond

Leave a Reply