Trợ lý Luật sư

Bà. Trần Thị Việt Trinh

Việt Trinh là Trợ lý Luật sư và là thành viên của nhóm Thương mại quốc tế & Hải quan

Học vấn

  • Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương

Viet Nam International Law Firm