Associate

Nguyễn Thị Hân

Thành viên nhóm Tư vấn Doanh nghiệp, Mua bán & sáp nhập và Đầu tư.

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm

Tại IDVN, Hân tư vấn cho các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, xây dựng, bất động sản và sản xuất.

Trình độ học vấn

  • Cử nhân Luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội