Luật sư Cấp cao

Nguyễn Thị Hằng

Luật sư Hằng là luật sư cao cấp và là trưởng nhóm Tư vấn doanh nghiệp, Mua bán & sáp nhập và Đầu tư.

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn đầu tư
  • Mua bán và sáp nhập
  • Giải quyết tranh chấp

Kinh nghiệm

Bà Nguyễn Hằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2010 và được trường Đại học East Anglia (Anh Quốc) cấp bằng Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế năm 2012. Bà Nguyễn Thị Hằng là Luật sư cao cấp làm việc tại IDVN Lawyers và đã có hơn 7 năm kinh nghiệm.

Trước khi gia nhập IDVN Lawyers, Bà Hằng làm việc trong vai trò tư vấn pháp lý tại ngân hàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công ty luật. Trong quá trình 7 năm làm việc, Hằng đã tư vấn pháp lý cho nhiều khách hàng gồm các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài.

Thành viên

  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trình độ học vấn

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (2010)
  • Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế, Đại học East Anglia (Vương quốc Anh) 2012