Thành tựu

Giải quyết tranh chấp
 • Vụ tranh chấp giải quyết bằng quy tắc trọng tài UNCITRAL vào năm 2000 do một nhà đầu tư Hoa Kỳ khởi xướng theo Hiệp định thương mại song phương Hoa Kỳ – Việt Nam liên quan đến một dự án bất động sản quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Vụ tranh chấp giải quyết bằng quy tắc trọng tài UNCITRAL vào năm 2002 do một công ty dầu mỏ của Vương quốc Anh khởi xướng theo Hiệp ước đầu tư song phương Vương quốc Anh – Việt Nam liên quan đến các biện pháp về thuế
 • Vụ tranh chấp giải quyết bằng quy tắc trọng tài theo cơ chế phụ trợ của ICSID do một nhà đầu tư Hàn Quốc khởi kiện theo Hiệp ước năm 1993 về đầu tư song phương Hàn Quốc – Việt Nam liên quan đến một dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Vụ tranh chấp giải quyết bằng quy tắc trọng tài UNCITRAL do một nhà đầu tư Hoa Kỳ khởi xướng theo Hiệp định thương mại song phương Hoa Kỳ – Việt Nam năm 2000 liên quan đến một dự án năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam
Các vụ việc điều tra
 • Hoa Kỳ điều tra áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam
 • Hoa Kỳ điều tra áp dụng chống bán phá giá và thuế đối kháng các biện pháp đối với túi ni-lon từ Việt Nam
 • Thổ Nhĩ Kỳ điều tra áp dụng các biên pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ từ Việt Nam
 • Vụ điều tra áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đầu tiên của Việt Nam đối với mặt hàng thép không gỉ xuất khẩu từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Indonesia và Đài Loan
Tranh chấp

Đại diện Chính phủ Việt Nam trong ba vụ tranh chấp đầu tiên chống lại Mỹ theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO:

 • Hoa Kỳ – Các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm tôm từ Việt Nam (Hoa Kỳ – Tôm I Việt Nam, WTO Mã vụ việc DS404)
 • Hoa Kỳ – Các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm tôm từ Việt Nam (Hoa Kỳ – Tôm II Việt Nam, WTO Mã vụ việc DS429)
 • Hoa Kỳ – Các biện pháp chống bán phá giá đối với phi-lê cá từ Việt Nam (WTO Mã vụ việc DS536)
Our lawyers are known for their good understanding of clients’ businesses

We’re Your Team.