Trợ lý Luật sư

Bà. Vũ Kiều Chinh

Chinh là trợ lý luật sư, một thành viên của nhóm Giải quyết tranh chấp

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế, Đại học Luật Hà Nội

Viet Nam International Law Firm